Archive

All posts by category
මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින් දැනුවත් කිරීම….

මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින් දැනුවත් කිරීම….

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යටතේ තරග කරන අපේක්ෂකයින් සමග හමුවක් ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (29) පස්වරුවේ කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ කි්‍රඩාංගණයේ පැවත්විණි.

අපේක්ෂකයින් ඇමතූ ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරත් සදහන් කළේ දීර්ඝ කාලයක් පුරා රටට අවශ්‍යව පැවති පිරිසිදු දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීමට යන ගමනේ වැදගත් පියවර සනිටුහන් කෙරෙන්නේ මෙම පෙබරවාරි 10 වනදා පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය තුළින් බවයි.

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේ කටයුතු පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අපේක්ෂකයින් දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් මෙම හමුව කැදවා තිබුණි.

මෙහිදී සියලූම අපේක්ෂකයින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති සුරකිමින් නීති ගරුක, පිරිසිදු පාලනයක් පළාත් පාලන ආයතන ව්‍යුහය තුළ ඇති කිරීම සදහා ප්‍රතිඥා දීම ද සිදු කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කොට්ඨාස නියෝජිත පත්වීම් ලබාදීම යටතේ, පළාත් පාලන ආයතන 341ක් නියෝජනය වන පරිදි එක් සභාවකට එක් නියෝජිතයෙකු බැගින් පත්කිරීමට අදාළ පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය සංකේතවත් කිරීමද මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු විය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති හිටපු අග්‍රාමත්‍ය දී.මූ ජයරත්න, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා,අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත යන මහත්වරුන් ඇතුථ පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර යන මහත්වරුන් සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ නායකයින් සහ මෙවර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්ෂක අපේක්ෂාවන් අටදහසකට ආසන්න පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி மற்றும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் கீழ் போட்டியிடும் அபேட்சகர்களுடனான சந்திப்பு ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களின் தலைமையில் இன்று (29) பிற்பகல் கொழும்பு சுகததாச உள்ளக விளையாட்டரங்கில் இடம்பெற்றது.

நீண்ட காலமாக நாட்டுக்குத் தேவையாக இருந்த தூய்மையான அரசியல் இயக்கத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கான பயணத்தில் பெப்ரவரி மாதம் 10 ஆம் திகதி நடைபெறும் உள்ளூராட்சித் தேர்தல் முக்கிய கட்டத்தை அடையாளப்படுத்துவதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் தெரிவித்தார்.

எதிர்வரும் உள்ளூராட்சித் தேர்தல் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி அபேட்சகர்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதற்காக இச்சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இதன் போது அனைத்து அபேட்சகர்களும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் கொள்கையைப் பேணி சட்டத்தை மதித்து தூய்மையானதொரு ஆட்சியை உள்ளூராட்சி நிறுவனக் கட்டமைப்பில் ஏற்படுத்துவதற்கு உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர்.

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் தொகுதி பிரதிநிதித்துவ நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டிருப்பதன் கீழ் 341 உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஒரு சபைக்கு ஒருவர் என்ற அடிப்படையில் நியமனக் கடிதங்கள் ஜனாதிபதி அவர்களினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் சிரேஷ்ட உப தலைவர் தி.மு.ஜயரத்ன, நிமல் சிறிபால டி சில்வா, அநுர பிரியதர்சன யாப்பா, சுசில் பிரேமஜயந்த உள்ளிட்ட கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களும், ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் துமிந்த திசாநாயக்க, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணியின் பொதுச் செயலாளர் மகிந்த அமரவீர மற்றும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட இம்முறை ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திக் கூட்டணி மற்றும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியில் போட்டியிடும் சுமார் 8,000 அபேட்சகர்களும் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர்.

President Maithripala Sirisena says the United People’s Freedom Alliance (UPFA) led by Sri Lanka Freedom Party (SLFP) has now initiated the path to build a clean political movement, and through this initiative which will be unquestionably victorious, we will bring this nation to a position of greatness in this world in future.

He made these remarks addressing the candidates who contest the LG elections under the UPFA and SLFP banner at the Sugathadasa Indoor Stadium, today (29).

Addressing the candidates, the President further stated that the important step in the process of building a clean political movement much needed for the country over a long period of time will commence through the Local Government elections to be held on February 10.

President Sirisena said that the main obstacle to build this country is that many politicians are subjected to corruption and fraud, which is why it is necessary to speak of a clean political movement without any corruption in the election manifestos of the political parties as well as in election stages of every political party.

The President said that he is committed to build the SLFP as an honest and clean political movement and said that after himself the SLFP Chairmanship would not be handed over to one of his family members, but for the younger generation of the SLFP.

Expressing his views regarding the initiatives taken to build Sri Lanka as a developed prosperous nation, the President said that responding to the request made by him to the Prime Minister of Pakistan, the Premier has agreed to send 40,000 metric tons of fertilizer to Sri Lanka, to provide solutions to the issues relating to fertilizer.

The meeting was summoned to apprise the SLFP candidates about the forthcoming local government polls.

During this event, all the candidates gave their oath to create clean governance within the Local Government institutions while protecting the principles of the SLFP.

The Senior Vice President of the SLFP and the former Prime Minister D.M. Jayarathne, SLFP Senior Vice President, Minister NimalSiripala de Silva, Ministers AnuraPriyadarshanaYapa,Susil Premajayantha,other senior party members, General Secretary of the SLFP DumindaDissanayake, UPFA General Secretary Minister MahindaAmaraweera, Leaders of the political parties affiliated to the UPFA,over 8,000 candidates who contest for the upcoming LG elections under the UPFA and SLFP banner participated on this occasion.26166684_10155773606271327_9795116335980899_n 26166684_10155773606271327_9795116335980899_n 26001346_10155773606321327_7414644294815005734_n 26114163_10155773606011327_1066181587432230364_n 26167553_10155773606356327_7274886587004072752_n 26166289_10155773605691327_2739783584785922058_n 26167714_10155773606181327_8859550177785095662_n 25994519_10155773605741327_7809995267115398637_n