ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ ගරු මහ ලේකම් – දයාසිරි ජයසේකරශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම්

ඔබගේ බෙදාගැනීම සඳහා!

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ගරු සභාපති, අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ වැඩ සටහනට සමගාමීව අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන සුවහසක් ජනයාගේ දැනුවත්වීම අරබයා දිගු කාලයක් අකර්මන්‍යව පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අන්තර්ජාල වෙබ් පිටුව ප්‍රතිශ්ඨාපනය කිරීමට හැකියාව ලැබීම සියලු ආදරණීය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ගේ අමන්දානන්දයට හේතු වන බව මා විශ්වාස කරමි.

විශේෂයෙන් ම වර්තමානයේ තරුණයින් තරුණියන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහ බහුතර ජනතාවක් අන්තර්ජාලය පිළිබද විශේෂ අවධානයකින් පසු වන අතර ඔවුන් සෑමවිටම මාගෙන් විමසමින් ඉල්ලා සිටියේ පක්ෂයේ වෙබ් පිටුව විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක නොවීම පක්ෂයට අතිවිශාල පාඩුවක් වන බවත්, එබැවින් දෛනිකව විධිමත් පරිදි යාවත්කාලීන වන වෙබ් පිටුවක් පවත්වාගෙන යාමට විශේෂ අවධානය යොමු කර කටයුතු කරන ලෙසත් ය. එම ඉල්ලීම පදනම් කර ගනිමින් මෙම වෙබ් පිටුව නැවත ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ලැබීම භාග්‍යයක් සේ මා සලකමි.

අනගිභවනීය ඉතිහාසයකට උරුම හිමිකම් කියන ගෞරවනීය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අභිමානය ඉදිරියටත් ආරක්ෂා කරමින් මඩ අවලාද සහ ගෝත්‍රවාදී අදහස්වලින් තොරව පක්ෂයේ  ගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි ජනතාවාදී අදහස්වලින් යුතුව මෙම වෙබ් පිටුව පරිහරණය කරනු ඇතැයි මා අපේක්ෂා කරමි.

 

නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම්

 

 

My Vision

Enter content here

-

Twitter

Add twitter Frame