02

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සහිත නව කාර්යාල සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම්  ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹේ

Sep 18 2019
(0) Comments

ඔබගේ බෙදාගැනීම සඳහා!

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සහිත නව කාර්යාල සංකීර්ණයට මුල් ගල් තැබීම  ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද 2019-9-18 සිදු විය.


වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකර පේෂල ජයරත්න, කුරුණෑගල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති තුෂාර සංජීව විතාරණ, වයඹ පළාත් සභාවේ සභාපති ටිකිරි අධිකාරි යන මහත්වරුන් ඇතු`ථ පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක් ව සිටියහ.
Related Posts

Leave us a comment